วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการรักษาโควิดและการใช้กัญชาในผู้ป่วยกลุ่มอาการหลังโควิด (Post Covid-19 Syndromes) เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

pr1479-02122564