วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมการควบคุมภายในประจำปี “ความสำคัญของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี ดร.ภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรม ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมพล ลิมปมาลัยพร นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กองตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1469-1912564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook