วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปพิเศษ ในช่วงรายการ คนหลังข่าว ทางช่อง TNN16 ตอน มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรเป็นยา โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และให้ความรู้ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ “อาหารเป็นยา” ณ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1420-12102564