วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยและพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr4110-07102564