วันที่ 23 กันยายน 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) พร้อมบรรยายประเด็น “สมุนไพรไทยกับการฟื้นฟูประเทศ หลัง COVID 19” ทั้งนี้ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมบรรยายในประเด็น “Focus DTAM 2565 เข็มมุ่งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมฯ ปีงบประมาณ 2565” และประเด็น “KPIs Driving ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาค” และนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมบรรยายในประเด็น “Way to Success กลไกการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ความสำเร็จ” โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1401-23092564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook