วันที่ 11 กันยายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข สักการะและสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รวมถึงพิธีบวงสรวงโดยโหรพราหมณ์

             พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) ประดิษฐาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นพระพุทธปฏิมาร่วมสมัย หล่อแยกเป็น 2 ส่วน ระหว่างองค์พระและฐานนาครององค์มีขนดซ้อนเรียง 7 ชั้นเป็นพุทธบัลลังก์ และมีองค์พญานาคแผ่พังพาน 9 เศียรให้ทรงปลอดจากเภทภัยและหมู่มารที่มาผจญ รวมถึงคุ้มแดดคุ้มฝนให้ทรงสำราญพระวรกายตามตำนานที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีต เป็นคติธรรมที่นำมาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมาจำลอง นัยยะเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพ มีขนาดหน้าตักองค์พระกว้าง 30 นิ้ว ความสูง 2.90 เมตร ฐานกว้าง 1.20 เมตร น้ำหนักประมาณ 800 กิโลกรัม มีองค์ต้นแบบมาจากพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรรุ่นแรก ปี 2541 ขนาด 5.5 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ที่สมเด็จพระมหารรัชมงคลมุนีจัดสร้างขึ้น เนื่องจากในช่วงปี 2540 - 2541 ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจ IMF ต้องการปลดหนี้ให้ไทยเป็นเอกราช ปลดพันธนาการออกไปให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายแข็งแรง เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อประชาชนและประเทศชาติในภาวะวิกฤติ

 

pr1387-13092564