วันที่ 6 กันยายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข

             แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ ในการผลิตหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หลักสูตรการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (First Line Drug) หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ที่ต้องการทำวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ การลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้ง จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะขับเคลื่อนและร่วมมือกันผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งวิจัยพัฒนาสมุนไพร ให้สามารถนำไปใช้กับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พร้อมขยายผลนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

 

pr1376-06092564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook