วันที่ 1 กันยายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมุนไพรให้เป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพทางการเกษตรสมุนไพรของประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายคือ ชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นฐานการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร ทั้งการปลูกและการแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความหลากหลายอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโอกาสดีที่สุดที่ทั้ง 2 องค์กร ได้มีความร่วมมือและร่วมพัฒนาในสิ่งที่เป็นรากฐานของการพัฒนาสมุนไพร ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่นำให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมสมุนไพรเติบโตไปพร้อมกัน ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำพาประเทศ ให้เป็นผู้นำด้านการส่งออกสมุนไพรไทยไปจำหน่ายทั่วโลก ต่อไป ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ในกิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิค-๑๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ แปลงเพาะพันธุ์สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

pr1375-01092564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook