วันที่ 9 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ณ สวนเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดนนทุบรี ประเด็นคำถาม ได้แก่

ㆍบทบาทของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

ㆍผงหยาบฟ้าทะลายโจร กับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ไม่ต้องพึ่งโรงงาน

ㆍปรับทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร ไม่ใช่หนูทดลอง ไม่กักตุน เริ่มใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์

ㆍ ความสำเร็จของเรือนจำต่างๆ จากการใช้ภายในเรือนจำในมุมมองของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ㆍบทบาทของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในการผนึกกำลังกัน 3 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางยาสมุนไพรไทย

 

pr1360-09082564