วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ดร.ภญ.มณฑกา ธีระชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และบุคลากร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 (417 เดิม) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 

pr1350-21072564