วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมฯ คณะอนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1348-21072564