วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดบริการฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง สำหรับหน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 1-6 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน พร้อมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดโดย สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1337-24062564