วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือการจัดนิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1334-24062564