วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์สด รายการ “เมืองไทยใหญ่อุดม” สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD เกี่ยวกับประเด็น การปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชาย โดยมี คุณรัฐรุจน์ สกุลวัชรอนันต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สตูดิโอสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

 

pr1309-07062564