วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

              การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับชมวิดีทัศน์ การดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายการงานดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และภูเก็ต จากนั้น ปลัดกระทรวงคมนาคมได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ ให้แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ นายกรัฐมนตรี และ คณะ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 

pr1307-07062564