วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร เปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในภาวะวิกฤตทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” จัดระหว่างวันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในภาวะวิกฤตทางการแพทย์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มีบูธนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจประกอบด้วย

             - บูธนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน กระชาย ตรีผลา ฟ้าทะลายโจร และยาห้าราก

             - คลินิกตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

             - บูธรับเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรและต้นฟ้าทะลายโจร

             - บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้ประกอบการและเครือข่าย

 

pr1305-04062564