วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมกับสภาการแพทย์แผนไทยในการชี้แจงต่อเครือข่ายภาคเอกชน ประเด็นเรื่องผลการคัดเลือกรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี ภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1304-02062564