วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในภาวะวิกฤตทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หน้าศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพมหานคร งาน "สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด“ ระหว่างวันที่ 2 - 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลาน Avenue A,B @MBK Center พบกิจกรรม แจกฟรีสมุนไพร, เจาะลึกสรรพคุณสมุนไพรใช้อย่างไรให้ถูกต้อง, สาธิตการทำเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำตรีผลา น้ำกระชาย ฯลฯ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

⏰สามารถ walk in ลงทะเบียนหน้างาน โดยเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมรอบละ 20 คน ดังนี้ 11.00 น. / 11.30 น. / 12.00 น. / 13.00 น. / 13.30 น. / 14.00 น. / 14.30 น. / 15.00 น. / 15.30 น. / 16.00 น. / 16.30 น. / 17.30 น. / 17.30 น. / 18.00 น.

 

pr1302-02062564