วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี พร้อมด้วย นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย ไทย-จีน บุคลากรกรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากล ISO/TC 249 ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1301-01062564