วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรม ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1300-01062564