วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในหัวข้อ “ไขทุกข้อข้องใจ ฟ้าทะลายโจร ข้อบ่งใช้ ร่วมรักษาโควิด 19 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1298-31052564