วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารแลยา เรื่องแผนการขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาในสถานพยาบาล ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

             ภาพและข้อมูล : สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

 

pr1297-31052564