วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้การปลูก และการแปรรูปกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

pr1296-31052564