วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว PPTV HD36 เกี่ยวกับประเด็นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ณ สตูดิโอกลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1294-28052564