วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD 35 เกี่ยวกับประเด็นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1293-28052564