วันที่ 3-5 เมษายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อดีตผู้บริหาร อธิบดี และรองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดทิศทางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพื่อกำหนดจุดยืนและเข็มมุ่งของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้สอดรับกับภารกิจหลักของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 กลุ่ม ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร และกลุ่มพัฒนาองค์กร รวมทั้งกำหนดโจทย์ปัญหาและประเด็นท้าทายประเด็น คือ
     1.การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรควรอยู่ตรงไหนในระบบบริการสุขภาพ ภายหลัง COVID-19
     2.กรมจะผลักดันในประเทศไทยเป็นผู้นำ ด้านสมุนไพรในเอเชีย/อาเซียนได้อย่างไร ภายใต้สถานการณ์ VUCA World ต่อไป ณ โรงแรมเฉวงการ์เด้นบีช จ.สุราษฎร์ธานี

 

pr1208-05042564

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook