วันที่ 25 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

pr1184-25032564