พิธีเปิดการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 6


 pr0165-29072556

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กทม. นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และปีนี้กำหนดหัวข้อการประชุมเน้น เรื่อง การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยการแพทย์แผนจีน โดยพิจารณาว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มีอาการเรื้อรัง เพื่อนำไปผสมผสานกับการรักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

          การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การส่งเสริมและรักษาสุขภาพอย่างได้ผลมาหลายพันปี และมีบทบาทร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการฝังเข็มเพื่อการรักษาโรคเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน การนวดทุยหนา เป็นต้น ปัจจุบันมีบุคลากรที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนจีนกระจายอยู่ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแพทย์จีน (สืบทอดจากบรรพบุรษ) ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์แพทย์แผนจีน จำนวนกว่า 300 คน กลุ่มแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร การฝังเข็ม ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจัดการอบรมโดย กระทรวงสาธารณสุข และกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม แพทย์กลุ่มนี้จะให้การรักษาเฉพาะการฝังเข็ม จำนวนกว่า 1,000 คน กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาแพทย์แผนจีนระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้ว จำนวน 48 คน เพื่อรองรับการขยายตัวของการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย และผลักดันให้มีการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนจีนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook