การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2556


 

          ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ร่วมเสนอรายชื่อหมอไทย เข้าพิจารณาคัดเลือก "หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2556" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมอพื้นบ้าน ที่ได้อุทิศตน เสียสละ และทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 200,000 บาท ซึ่งจะมอบในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

          โดยส่งมายัง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 "หมดเขต วันที่ 31 กรกฎาคม 2556"

 


เอกสารแนบ

arrow47หนังสือขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ click0

arrow47แบบเสนอประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2556 click0

arrow47หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2556 click0

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook