การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2556


 pr0114-01022556

         วันที่ 22 มกราคม 2556 นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผลการสรุปแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดสระแก้ว ปี 2556 – 2559 ณ โรงแรม ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท กบินทร์บุรี