การขอรหัสยาสมุนไพร การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

 

  หลักการขอรหัสยาสมุนไพร 24 หลัก

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสามารถ Download เอกสารแบบฟอร์มการขอทะเบียนและขั้นตอนการขอรหัสยาสมุนไพร ได้ตามไฟล์แนบไว้ข้างล่างนี้หรือเข้าผ่านเว็ปกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ www.dtam.moph.go.th คลิ๊กที่ไอคอน “รหัสยาแผนไทย” รูปถ้วยบดยา

       หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย  02-5902614

แบบฟอร์มการขอทะเบียน

  ขั้นตอนการขอรหัสยาสมุนไพร

 

  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

1. ต้องยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มของอย.

 2. อย.จะทำการตรวจเอกสารทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่

  3. อย.ส่งเอกสารมายังกรมการแพทย์แผนไทยฯ

   4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การประเมินและรับรองเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ(แบบ ย.1) ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยเท่านั้น และส่งเอกสารกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ กลุ่มงานขึ้นทะเบียนยา 02- 5917007 ต่อ 3411

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook