การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี
2563

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
  (DOWNLOAD)
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ (DOWNLOAD)
 • การส่งเอกสาร/หลักฐาน (DOWNLOAD)
 • แบบเสนอชื่อ หรือ แบบ ภ.ท. 1 (DOWNLOAD)
 • แบบประวัติ หรือ แบบ ภ.ท. 1/1 (DOWNLOAD)
 • คำแนะนำสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (DOWNLOAD)
 • คำแนะนำสำหรับกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย (DOWNLOAD)
  (ดำเนินการสรรหาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 516/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) (DOWNLOAD)
 • ดาวโหลดข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 5 กลุ่ม (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น) (DOWNLOAD)
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ (DOWNLOAD)
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (DOWNLOAD)
Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook