การนำเสนอ “นโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านประสบการณ์ของจีน, อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย” (Presentation on “National Policy on Traditional Medicine & Herbal Products Development towards People’s Health and Country’s Economy: China, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Thailand’s experiences”)
ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ๑๖
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

1. TCM in China SATCM,CHINA ดาวน์โหลด

2. INDONESIA EXPERIENCES ดาวน์โหลด

3. Malaysia ดาวน์โหลด

4. Viet Nam ดาวน์โหลด

5. Thailand - National Policy on TM & Herbal Product Development ดาวน์โหลด