เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "แผลเบาหวานกับการแพทย์แผนไทย : องค์ความรู้ การบูรณาการ และประยุกต์ใช้"

 

 

แนวคิดและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย อ.พินิต 

แนวคิดและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย อ.ไพรวัลย์ 

มาตรฐาการดูแลรักษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแผลเบาหวาน 

ประสิทธิผลการรักษาแผลเนื้อเน่าตาย 

ตำรับยาเหลืองสุราษฎร์(เหลืองนรินทร์)และน้ำมันทองนพคุณในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับ 

การใช้ตำรับสมุนไพรครีมกะเม็งในการรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรัง 

งานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

มหัศจรรย์เจลว่านพระฉิม 

สถานการณ์โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน และการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน ในระบบสาธารณสุขไทย 

 

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook