เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 และพิธีเปิดพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

arrow47ประชารัฐกับการพัฒนาสมุนไพรไทย click0

arrow47ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย click0

arrow47โครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) click0

arrow47เมืองสมุนไพรเชียงราย click0

arrow47เมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี click0

arrow47เมืองสมุนไพรสุกลนคร click0

arrow47ทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก click0

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook