เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง)แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

 เอกสารประกอบ

arrow47(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการ click0

arrow47(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรไทยสู่สากล click0

arrow47(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ click0

arrow47(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐฯ click0

arrow47กระบวนการและความสำคัญ แผนแม่บทฯ click0

arrow47ทิศทางการพัฒนาสมุนไพรสู่ตลาดโลก click0

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook