หนังสือHerbal Medicines used in Primary Health Care in ASEAN, หนังสือยาสมุนไพรที่ใช้ในสาธารสุขมูลฐานในอาเซียน และหนังสือ Traditional Systems of medicine of BIMSTEC menber state


 

 

หนังสือHerbal Medicines used in Primary Health Care in ASEAN

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_intro click0

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_chapter1 click0

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_chapter2 click0

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_chapter3 click0

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_Annex click0

arrow47Herbal Medicines used in PHC in ASEAN_Index click0

 

หนังสือยาสมุนไพรที่ใช้ในสาธารสุขมูลฐานในอาเซียน

arrow47ยาสมุนไพรที่ใช้ในอาเซียน-หน้าปก click0

arrow47ยาสมุนไพรที่ใช้ในอาเซียน-บทที่1 click0

arrow47ยาสมุนไพรที่ใช้ในอาเซียน-บทที่2 click0

arrow47ยาสมุนไพรที่ใช้ในอาเซียน-บทที่3 click0

arrow47ยาสมุนไพรที่ใช้ในอาเซียน-ภาคผนวก click0

 

หนังสือ Traditional Systems of medicine of BIMSTEC menber state

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Intro click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap1 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap2 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap3 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap4 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap5 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap6 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Chap7 click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-Annex click0

arrow47Traditional Systems of Medicine of BIMSTEC-List of Delegates click0

 

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook