โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

  arrow65กำหนดการฝึกอบรม

 arrow65 โครงการอบรมทางไกลฯ

 arrow65 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

  arrow65ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 12

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เกี่ยวกับกลุ่มอาการไข้ และอาการในระบบทางเดินอาหาร

  (วันที่ 14 กันยายน 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติม click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 11

สมุนไพรพื้นบ้านกับอาการไข้และกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร

  (วันที่ 17 สิงหาคม 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 11/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 10

ทฤษฎีหัตถเวชกับกลุ่มอาการในระบบทางเดินอาหารเเละการตรวจวินิจฉัย,แนวทางการรักษา

  (วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 10/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 9

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร (ทางเดินอาหารส่วนปลาย) การตรวจวินิจฉัย, แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก และการดูแลสุขภาพ

  (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47เอกสารประกอบการอบรม PowerPointclick0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 9/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 8

ทฤษฏีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร (ทางเดินอาหารส่วนกลาง)

  (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47เอกสารประกอบการอบรม PowerPointclick0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 8/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 7

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร (ทางเดินอาหารส่วนต้น)

  (วันที่ 20 เมษายน 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 7/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 6

ทฤษฎีหัตถเวชกับกลุ่มอาการไข้(ไข้เส้น)และหลักการตรวจวินิจฉัย, แนวทางการรักษา

  (วันที่ 16 มีนาคม 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 6/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 5

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ทางการแพทย์แผนไทย (ไข้ตรีโทษ) และการตรวจวินิจฉัย,แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก และการดูแลสุขภาพ

  (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 5/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 4

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ทางการแพทย์แผนไทย (ไข้ทุวันโทษ) และการตรวจวินิจฉัย,แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก และการดูแลสุขภาพ

  (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 4/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 3

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ทางการแพทย์แผนไทย (ไข้เอกโทษ) และการตรวจวินิจฉัย,แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก และการดูแลสุขภาพ

 (วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม - โรคในกลุ่มอาการไข้ (ไข้เอกโทษ) click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 3/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 2

กลุ่มอาการไข้และการตรวจวินิจฉัย และกลุ่มอาการทางเดินอาหารและการตรวจวินิจฉัย

 (วันที่ 15 ธันวาคม 2559)

arrow47เอกสารประกอบการอบรม - กลุ่มอาการไข้ทางการแพทย์แผนไทย click0

arrow47เอกสารประกอบการอบรม - กลุ่มอาการปวดท้อง click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 2/2560 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 1

 การแพทย์แผนไทยพื้นฐานและการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเบื้องต้น

 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)

arrow47เอกสารประกอบการอบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 1/2560 click0

...................................................................................

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook