โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558

 arrow65 กำหนดการฝึกอบรม 

 arrow65 หนังสือแจ้งเวียน การอบรมทางไกลฯ

 arrow65 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 20

การใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 (วันที่ 10 กันยายน 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 20/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 19

การรักษาและการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบบ่อย

 (วันที่ 20 สิงหาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 19/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 18

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

 (วันที่ 13 สิงหาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 18/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 17

กลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับหลังส่วนล่าง

 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 17/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 16

กลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับหลังส่วนบน

 (วันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 16/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 15 

โรคความดันและหลอดเลือดในผูสูงอายุ 

 (วันที่ 18 มิถุนายน 2558)

arrow47 โรคลมขึ้นเบื้องสูงกำเริบ/หทัยวาตะกำเริบ/ความดันโลหิตสูง click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 15/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 14

โรคเบาหวานในผูสูงอายุ

 (วันที่ 11 มิถุนายน 2558)

arrow47เรื่องโรคเบหวาน(มธุรปรเมหะ,มธุเมโห,มธุรเมหะ) click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 14/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 13

การใช้ยาเกี่ยวกับโรคสตรี

 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

arrow47กรณีศึกษา :  การตรวจ  วินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์แผนไทย click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 13/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 12

การใช้ยาสตรีวัยทอง

 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2558)

arrow47เอกสารประกอบการเรียน การใชยาในสตรีวัยทอง click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 12/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 11

การใช้ยาสตรีหลังคลอด

 (วันที่ 23 เมษายน 2558)

arrow47เอกสารประกอบการเรียน การใชยาในสตรีหลังคลอด click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 11/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 10

การวินิจฉัยโรคไขเสน และการตั้งยารักษา

 (วันที่ 9 เมษายน 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 10/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 9

การวินิจฉัยโรคลมผูสูงอายุ และการตั้งยารักษา

 (วันที่ 19 มีนาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 9/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 8

การวินิจโรคลมทั่วไป และการตั้งยารักษา

 (วันที่ 12 มีนาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 8/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 7

การตั้งยา การอานตํารับยา และเวชปฏิบัติ

 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 7/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 6

การวินิจฉัยแบบแพทยแผนไทย

 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)

arrow47แบบฝึกหัดการวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 6/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 5

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย

 (วันที่ 22 มกราคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 5/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 4

กลุมอาการโรคเกี่ยวกับเขา

 (วันที่ 8 มกราคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 4/2558 click0 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 3

การดูแลผูสูงอายุในกลุมโรคอัมพฤกษ อัมพาต

 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 3/2558 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 2

การทำเวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ

 (วันที่ 11 ธันวาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 2/2558 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 1

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 1/2558 click0

...................................................................................

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook