โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

  กำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ

  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ


  

ครั้งที่ 4

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 4

 

ครั้งที่ 3

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับแก้ลมแก้เส้น)

(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 3

แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม ครั้งที่ 3

 

ครั้งที่ 2

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ)

(วันที่ 19 มีนาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม 1 หลักการแพทย์แผนไทย อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

เอกสารประกอบการอบรม 2 การรักษาธาตุตามแพทย์แผนไทย อ.เนตรดาว ยวงศรี

เอกสารประกอบการอบรม 3 การปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ) อ.เนตรดาว ยวงศรี

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 1

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับศุขไสยาศน์)

(วันที่ 19 ธันวาคม 2562)

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 1

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook