‘สมุนไพร- ฤาษีดัดตน’ ลดเมื่อยล้าเดินทางไกล(The Bangkok)