วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโยบายสำคัญ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนทไย นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

 

pr1777-01122565

 

Pin It
facebook