วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารของกระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1776-30112565

 

Pin It
facebook