วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ และด้านบูรณาการแหล่งผลิตยาสมุนไพร ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

 

pr1775-30112565

 

Pin It
facebook