วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทย และทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 44/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารกรม ฯ คณะกรรมการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

 

pr1764-25112565

 

Pin It
facebook