วันที่ 23พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นแนวคิดการจัดตั้งวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยประจำเขตสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย บุคลากรกรม ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

pr1759-23112565

 

Pin It
facebook