วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ไอคอนสยาม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประกาศนโยบาย (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร Clean Fook Good Taste Plus และ อาหารเป็นยา พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมในงานดังกล่าว และได้ขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต้นแบบร้านอาหาร ในหัวข้อ อาหารเป็นยา ซึ่งในงานดังกล่าว นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำทีมกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ แผนไทย มาจัดแสดงนิทรรศการสาธิตอาหารเป็นยา ยำสาว 18 และ เมี่ยงคำปรับธาตุ

 

pr1640-20062565