วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องสตูดิโอ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3 อาคาร 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย)กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1640-20062565

 

Pin It
facebook