วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการอ่านแปล ถอดความอักษรและภาษาโบราณจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อักษรขอม) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก้ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี โดยมีเรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ รองผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์จุง ดิบประโคน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และทีมคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร มาให้ความรู้ด้านการอ่าน แปล และถ่ายถอดภาษาขอมโบราณด้วย การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1640-20062565

 

Pin It
facebook