วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรม ลงพื้นที่หารือการเสริมการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ กลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพร และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกสมุนไพร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน ภาพและข้อมูล โดย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

 

pr1640-20062565

 

Pin It
facebook